top of page

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Crafted Emotions’  - Annemarie Moerman versie 1/11/2018

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de klant enerzijds en Crafted Emotions - Annemarie Moerman (verkoper, leverancier van diensten, ontwerper) anderzijds.
 
‘Atelier Amulet’ en ‘Zilverzacht’ maken onderdeel uit van ‘Crafted Emotions’ - Annemarie Moerman, een handelsonderneming natuurlijk persoon met ondernemingsnummer BE 0689.825.693, gelegen te  Oude Liersebaan 20 te 2800 Mechelen (annemarie@atelieramulet.be  - tel 0491 164 944).
 
Op elke offerte en elke bestelling bij ‘Crafted Emotions’  - Annemarie Moerman gelden deze algemene voorwaarden. Elke klant wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.
 
De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Verzendingskosten en bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de website of per mail. Offertes op vraag en op maat van de klant blijven 10 kalenderdagen na uitgiftedatum geldig.
 
Eigendomsrecht
‘Crafted Emotions’ - Annemarie Moerman behoudt de intellectuele eigendomsrechten (artistieke eigendomsrechten) van de eigen collectie. Ontwerpen uit de eigen collectie mogen niet gebruikt worden voor reproductie en creaties mogen niet gekopieerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming.
 
Indien de creatie op vraag en op maat van de klant wordt vervaardigd (bijvoorbeeld op basis van een 2D / 3D bestand, een tekening, een foto, een omschrijving, een schets, …) behoudt de klant de intellectuele eigendomsrechten van deze creatie.

Leveringsvoorwaarden
In België
De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Verzendingskosten en bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de website of per mail. De creaties uit de eigen collectie worden na betaling door de klant binnen 30 kalenderdagen verzonden in België. Crafted Emotions - Annemarie Moerman is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de post of koerierdienst.
 
Buiten België
Indien de klant vraagt voor verzending buiten België, worden de verzendingskosten aangerekend afhankelijk van de plaats van bestemming.
 
Betalingen
De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW.
Verzendingskosten of bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de website of per mail.
Offertes op maat van een vraag van de klant blijven 10 kalenderdagen geldig na uitgiftedatum.
 
Betalingen kunnen cash of per overschrijving gebeuren.
Het rekeningnummer is BE75 7340 4461 4551 op naam van Crafted Emotions - Annemarie Moerman.
 
Wettelijke garantie
Er geldt een wettelijke garantie van 2 jaar op productie- en afwerkingsfouten. In geval van schade na 6 maanden ligt de bewijslast bij de klant om productie- en/of afwerkingsfouten aan te tonen.
Kleine gietfouten zijn onvermijdelijk in het productieproces. Indien deze het ontwerp niet storen (bv. gietfouten op de zij-kant of achterzijde) is dit geen reden om de creatie kosteloos aan te passen.

De wettelijke garantie kan enkel worden ingeroepen indien de juwelen met zorg worden gedragen. Indien de klant de juwelen draagt tijdens risicovolle activiteiten (zoals sporten, tuinieren, bouwwerken, huishoudelijke klusjes, ...) is dat op eigen verantwoordelijkheid en kan er geen beroep worden gedaan op de wettelijke garantie.

 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra de klant de producten fysiek in zijn of haar bezit heeft gekregen.
 
Privacy
‘Crafted Emotions’ - Annemarie Moerman respecteert de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Gegevens van klanten worden met zorg verwerkt en beschermd.

Op de websites worden technische, functionele en analytische cookies ingezet die geen inbreuk maken op de privacy. Door gebruik te maken van de websites, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.
 
Herroepingsrecht
Op aankopen (goederen / producten) uit de eigen collectie geldt een herroepingsrecht van 14 dagen na de levering op voorwaarde dat deze producten origineel en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden teruggestuurd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant schriftelijk contact hebben gemaakt met Crafted Emotions - Annemarie Moerman (per brief of per mail) binnen de 14 dagen na levering en moet de klant vervolgens binnen 14 dagen de goederen hebben teruggestuurd. Ingeval van een geldige herroeping wordt de totale kost binnen 14 dagen terugbetaald aan de klant.
 
Op de creaties die op maat en op vraag van de klant worden vervaardigd, geldt geen herroepingsrecht. Op basis van het ontwerp, een render, een foto, een schets of een (woordelijke) omschrijving en een bijbehorende prijs, wordt de klant gevraagd voor goedkeuring om te kunnen overgaan tot productie. Na deze goedkeuring is er geen mogelijkheid meer om het ontwerp kosteloos te laten aanpassen of afwerken.
 
Het Belgisch recht is van toepassing in geval van enig geschil. Bij geschillen is de bevoegde rechtbank die van Antwerpen, arrondissement Mechelen met adres Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen.

bottom of page